This homepage is no longer maintained. Please visit the Institute's new website here.

Ezt a honlapot már nem frissítjük. Kérjük látogasson el az új intézeti honlapra.           
 
 

MTA-ELTE
Statisztikus és
Biológiai Fizika Kutatócsoport

 

Biofizikus mesterképzési szak

 

Modern fizikai laboratórium fizika B.Sc. szakos hallgatóknak

 
   A Biológiai Fizika tanszék fontos szerepet tölt be nem csupán a fizikus, hanem a biológus, geológus, geofizikus és a vegyész hallgatók alapképzésében is.

A Biológiai Fizika tanszék a fizikus hallgatók szakirányú képzése során két szakirány óráinak oktatásában is résztvesz. E két szakirány az Atomok és molekulák fizikája / héjfizika illetve a Biofizika. Tanszékünk a hallgatók számára az alapképzés (1-6. félév) és a szakirányú képzés (7-10. félév) során jól felszerelt laboratóriumokban laboratóriumi gyakorlatokat is tart.

Az ELTE Fizikai is Biológiai Intézeteinek közös gondozása alatt áll a Biofizikus mesterképzési szak.

Tanszékünk részt vesz a doktori cím megszerzésére készülő fizikusok és biológusok számára szervezett doktori képzésben.


>>> ÓRAREND <<<