This homepage is no longer maintained. Please visit the Institute's new website here.

Ezt a honlapot már nem frissítjük. Kérjük látogasson el az új intézeti honlapra.           
 
 

MTA-ELTE
Statisztikus és
Biológiai Fizika Kutatócsoport

 

Biofizikus mesterképzési szak

 

Modern fizikai laboratórium fizika B.Sc. szakos hallgatóknak

 
  
2009 ősz |  2009 tavasz |  2008 ősz |  2008 tavasz |  2007 ősz |  2007 tavasz |  2006 ősz |  2006 tavasz |  2005 ősz |  2005 tavasz |  2004 ősz |  2004 tavasz |  2003 ősz |  2003 tavasz |  2002 ősz |  2002 tavasz

2007 tavasz

Az előadások időpontja és helye az előadókkal való egyeztetés alapján változhat. Az előadók elérhetősége megtalálható a "Munkatársak" részben.

Kötelező előadások

NévElőadásSzak, évfolyamIdőpont, hely
Czirók András,
Koltai János,
Kürti Jenö,
Meszéna Géza,
Papp Elemér,
Szabó Bálint
Modern fizika laboratóriumi gyak. fizika tanár III. ÉT II - II. emelet
Fogl László Elektronika laboratóriumi gyak.
http://itl7.elte.hu/
fizikus I - II. H 8-12 (ÉT 5.87)
P 8-12 (ÉT 5.87)
P 12-16 (ÉT 5.87)
Koltai János Fizika II. geológus I. K 8-10 (ÉT 6.85)
Cs 10-12 (ÉT 5.89)
Cs 12-13 (ÉT -1.63)
Kürti Jenö Fizika I Kémia BSC K 10-12 (K 062)
Cs 12-14 (K 065)
Papp Elemér Physics angol nyelvű biológus. K 12-14
Vicsek Tamás Növekedési jelenségek fizikus IV-V. H 14-16 (2.11)


Választható előadások

NévElőadásSzak, évfolyamIdőpont, hely
Bíró László Bioinspirált anyagok   K 15-17 (ÉT 3.70)
Czirók András,
Derényi Imre
Alkalmazott biofizika fizikus IV - V. H 12-15 (DT 4-428)
Czirók András Szerkezetvizsgálati módszerek fizikus IV - V. Cs 10-12 (ÉT 6.87)
Derényi Imre Polimerek és membránok statisztikus fizikája fizikus  
Farkas Illés,
Palla Gergely
Gráfok a bioinformatikában I. fizikus, informatikus fizikus K 9-11 (ÉT 3.70)
Haiman Ottó Optikai módszerek és eszközök fizikus, vegyész, fizika tanár  
Haiman Ottó Optika és kvázioptika fizikus, vegyész, fizika tanár  
Hámori Jenö Élettani folyamatok szabadentalpiái biológus, fizikus, vegyész  
Horváth Gábor Az érzékelés biofizikája II fizikus, biológus Sz 18-20 (Eötvös Kollégium)
Horváth Gábor Biofizika fizikus, biológus  
Horváth Viktor Turbulens áramlások fizikája és kísérleti módszerei fizikus, meteorológus K 16-18 (ÉT 6.85)
Horváth Viktor Számítógépes képfeldolgozás természettudományos alkalmazásai fizikus, meteorológus H 17-19 (DT 0-804)
Kürti Jenö Válogatott fejezetek a fizikából II. vegyész H 14.00 - 16.00 (Tanszéken)
Kürti Jenö Fullerének és szén nanocsövek fizikus, vegyész P 16.00 - 18.00 (3.67)
Meszéna Géza Elméleti ökológia fizikus, biológus K 10-12 (ÉT 3.81)
Ormos Pál,
Papp Elemér
A lézer csipesz és optikai hullámvezetők biológiai alkalmazása fizikus  
Simon István Polimerek elméleti vizsgálata biológus, fizikus  
Vicsek Tamás Fraktálnövekedés fizikus H 15-17 (ÉT 3.70)