Biofizikus Mesterképzési Szak (MSc)

ELTE Természettudományi Kar


Kezdőlap

Felvételi

Képzés

Letöltés

Kapcsolat

Felvételi tudnivalók

 

A szóbeli felvételi vizsga

 • helye: ELTE Északi Tömb 3.74 szoba (1117 Bp., Pázmány P. stny. 1/A.)

 • ideje: 2011. június 20. (hétfő) 10:00-13:00

A felvételi beszélgetés fő része a motivációs beszélgetés, a jelentkező érdeklődési körének és céljainak megismerése, az ehhez kapcsolódó fizika vagy biológia BSc törzsanyag érintésével.

 

A biofizikus mesterképzésbe való felvétel feltételei

 • A belépésnél előzményként feltétel nélkül elfogadott szakok a fizika és biológia alapképzési szak.

 • Minden egyéb alap- vagy mesterfokozatot adó szak (illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szak) előzményként csak akkor fogadható el, ha a hallgató korábbi tanulmányaiból elismerhető legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökben:

  • szakmai ismeretek (legalább 40 kredit):
   vagy biológia és kémia (amelyből legalább 25 kredit biológia),
   vagy fizika és matematika (amelyből legalább 25 kredit fizika);

  • további természettudományos ismeretek.

  A mesterképzésbe való felvételhez elégséges, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

Pontszámítás

A felvétel feltételeit teljesítő hallgatók a felvételi eljárás során maximum 100 pontot szerezhetnek a következő bontásban:

 • hozott pontok (max. 45)

 • szerzett pontok (max. 45)

 • többletpontok (max. 10)

A hozott pontokat az előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak kredittel súlyozott átlagának kilencszerese adja. Ha a jelentkezésre jogosító végzettség megszerzése óta több, mint három év eltelt, a szerzett pontok értéke megegyezik a felvételi vizsgán szerzett pontokkal.

A szerzett pontok megállapítására felvételi beszélgetés alapján kerül sor, amelynek témája választható módon
vagy fizika (követelménye megegyezik a fizikus mesterszak szóbeli felvételi vizsgáéval, "Az asztrofizika alapjai" c. tétel kivételével),
vagy biológia (követelménye a biolóia alapszak felvételi tételsorából az 1-10, 22-27, 42-44 tételek).

Többletpontok az alábbi jogcímeken szerezhetők:

 • előnyben részesítés (fogyatékosság, gyermekgondozás, halmozottan hátrányos helyzet, hátrányos helyzet):  max. 1 pont

 • nyelvvizsga:

  • 2. nyelvvizsga / közép C: 2 pont

  • 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont

  • 4. nyelvvizsga / közép C: 2 pont

  • nyelvvizsga / felső C: 3 pont

 • intézményi vagy országos TDK konferencián elért 1-3. helyezés: 5 pont

 • országosan meghirdetett szakmai versenyen szerzett 1-3. helyezés: 5 pont

 • megjelent vagy elfogadott tudományos közlemény: 5 pont

A felsorolt jogcímek alapján minden független többletteljesítményért jár többletpont, de egy többletteljesítmény csak egy címen vehető figyelembe.

 

Csatolandó dokumentumok

 • A jelentkezésre jogosító felsőfokú végzettség oklevele és a leckekönyv teljes másolata (vagy, ha nincs leckekönyv, az osztáyzatokról a Tanulmányi Osztály által kiadott összefoglaló). Ha ezek valamelyike a felvételi időpontjában még nincs meg, akkor hiánypótlásként (a Felvételi Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően) 2011. július 7-ig elküldhetők az Oktatási Hivatalba, vagy feltölthetők a felvi.hu honlapon.

 • A jelentkezés előfeltételét képző felsőfokú tanulmányokat igazoló egyéb dokumentumok másolata, ha azokat a fenti oklevél és leckekönyv nem tartalmazza teljeskörűen.

 • Szakmai önéletrajz. Ezt a felvételi bizottságnak kell átadni. Amennyiben jelent meg tudományos publikációja, kérjük azok másolatát hozza magával a felvételi beszélgetésre.

Az eredeti dokumentumokat a felvételi vizsgán be kell mutatni.